6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
İLETİŞİM FORMU BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU:

İnternet sitemizi ziyaret eden ilgili kişilerin, iletişim formunu doldurmaları ve internet sitesinde bulunan iletişim kanalları kullanmanız halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”) tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Detaylı bilgiler için internet sitemizde bulunan KVKK politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz; şirket faaliyetleri kapsamında iletişimin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerin alınması, takibi amaçlarıyla sınırlı olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İnternet sitesinde bulunan “İletişim” başlıklı iletişim formunu doldurmanız halinde, Kimlik Bilgisi (Adınız, Soyadınız), İletişim Bilgisi (Elektronik Posta Adresi, Telefon), İşlem Güvenliği Bilgisi (İnternet sitesi giriş çıkış kayıtları, IP bilgisi), Pazarlama Bilgisi (Çerez kayıtları, firma bilgisi), mesaj içeriğinde paylaştığınız veya eklediğiniz dosyalarda yer alan kişisel verileriniz işlenmekte, depolanmakta, saklanmaktadır.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımız, şirket ortakları/hissedarlarımız, yurt içinde bulunan bilgi işlem veri tabanına, hizmet sağlayıcılarımıza, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Kanunun 5/2-f. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, Şirket internet sitesinde, elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”), Hasanağa Organize Sanayii Bölgesi 5.Cad No:8 16110 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait gokdagoto@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan info@gokdag.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.