ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla işletilen www.gokdag.com adresindeki web sayfasının (“İnternet Sitesi”), kullanılan işletim sistemleri üzerinden sorunsuz bir şekilde çalışması ve işletilmesi için çeşitli çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz; Avrupa Konseyinin 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına dair 108 nolu Sözleşmesi” ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatında belirtilen ilkelere göre işlenmektedir.

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi vasıtasıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu olarak, hangi amaçlarla ne tür çerezleri kullandığımız, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’ nın 11 inci maddede sayılan haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Çeşitleri:

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli işlevsel çerezler veya reklam/pazarlama, hedefleme gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz taleplerinizin sunulabilmesini sağlamak için çerez ayarlarında detayları yazılı olan çeşitli çerezler kullanılmaktadır.

İnternet sitemizde hizmet faaliyetlerinin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler ile pazarlama, hedefleme çerezleri, üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Çerezler ile ilgili bilgilendirme aşağıda yapılmıştır. Bu kapsamda;

1.İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla çerez ayarlarında detaylı bilgileri yazılı birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl süreyle saklanmaktadır),

2.Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla çerez ayarlarında detaylı bilgileri yazılı birinci taraf oturum çerezleri, ziyaret edilen internet sitesi işleteni dışındaki kişiler tarafından cihazınıza yerleştirilen ve kontrol edilen detayları çerez ayarlarında yazılı üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

3.Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla çerez ayarlarında detaylı bilgileri yazılı birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl süreyle saklanmaktadır.) IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir.

4.İnternet sayfasını ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini sağlamak, kullanıcıların tanınması, profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacıyla detaylı bilgileri çerez ayarlarında yazılı pazarlama ve hedefleme çerezleri kullanılmaktadır. (bir yıl süreyle saklanmaktadır) Pazarlama ve hedefleme çerezlerini çerez ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu metin kapsamında kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun şekilde, bilgi işlem destek hizmeti sağlayan web tasarım, yazılım, donanım firmaları, hizmet sağlayıcıları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi tarafınıza bilgi vermeksizin veya gerekli olduğu hallerde açık rızanızı almaksızın amacı dışına kullanılmayacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerin kullanmış olduğunuz elektronik cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesi suretiyle, söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine ve işleme şartına dayanılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”), Hasanağa Organize Sanayii Bölgesi 5.Cad No:8 16110 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait gokdagoto@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan info@gokdag.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Şirketimize iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Çerezler Hakkında Genel Bilgilendirme:

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran, hatırlanmamızı sağlayan cookies (kurabiye) olarak bilinen, çerez ya da kurabiye olarak adlandırılan text dosyaları olan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin, cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır.

Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınması olup, neredeyse tüm internet sitelerinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezlerin Kullanılma Amaçları:

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Oturum açan ziyaretçilerin, farklı sayfaları ziyareti sırasında yeniden şifre, bilgi girmelerine gerek kalmaması. İş süreçlerini yürütmek için gerekli formların gerekli şekilde doldurulmasının sağlanması. İnternet sayfasının analiz edilmesi, performansını arttırmak. (Örneğin, internet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonunun sağlanması, sitemizi ziyaret eden kullanıcıların sayısına ilişkin istatistiksel verilerin tespit edilmesi), siteyi kullanan ziyaretçinin daha sonraki çevrimiçi bağlantısında kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, meşru menfaatinin sağlanması, buna göre performans ayarlarının yapılması, ziyaretçilerin ve kullanıcıların internet sitesinde çevrimiçi kullanımının, işlevselliğinin kolaylaştırılması. Şirketimize ait veya üçüncü taraf sosyal medya araçlarına bağlanmayı sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, internet ortamında gezintiniz sırasında, cihazınızda bulunan Google, Chrome, Safari, Opera, Modzilla Firefox, İnternet Explorer gibi tarayıcılar ile internet sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler:

Bu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir. Tarayıcı kapatıldıktan sonra kişisel bilgiler silinir. Oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, bir sayfadan diğer sayfaya geçtiğinizde çevrimiçi erişiminizin devamlılığını sağlar.

Performans Çerezleri:

Bu çerezler, internet sitesinin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitesi içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitesi içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla internet sitesinin daha verimli kullanılması sağlanmaya çalışılmaktadır.

İşlevsellik Çerezleri:

Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitesinin üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanlarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

Pazarlama/ Hedefleme Çerezleri:

Bu çerezler, internet sitesini ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması, profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Oturum Çerezleri:

Bu çerezlerin temel fonksiyonu internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Geçici çerezler olup, tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazınızdan silinirler.

Kalıcı Çerezler:

Tarayıcınızı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya kadar cihazınızda kalmaya devam eden çerezlerdir.

Birinci Taraf Çerezler:

Ziyaret edilen internet sitesi işleteni tarafından cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler:

Ziyaret edilen internet sitesi işleteni dışındaki kişiler tarafından cihazınıza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edilebilir?

İnternet tarayıcınızın türüne göre, aşağıda yazılı olduğu şekilde, çerezlere izin verme veya çerezleri reddetme hakkınızı kullanmanız mümkündür.

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” kısmından “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri kontrol edebilirsiniz.

Opera, Microsoft Edge gibi diğer browserlar için ise, ilgili browserın yardım veya destek sayfalarını inceleyerek çerez kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Safari: Mobil telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, Aşağıdaki linkleri kullanarak, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme ve değiştirmeniz mümkündür.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerezleri silmeyi tercih etmeniz halinde, web sitesindeki tercihleriniz silinecek, ayrıca çerezleri tamamen engellemeyi tercih etmeniz halinde Şirketimize ait web sitesi dahil olmak üzere, yönlendirilebileceğiniz birçok web sitesi düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

İnternet sayfamızı veya mobil uygulamamızı kullanırken, üçüncü taraf internet sitelerine yönlendirildiğinizde, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin, sosyal medya uygulamalarının çerezleriyle karşılaşmanız mümkündür. Bu çerezlerin kullanılması ile ilgili olarak veri sorumlusu olan şirketimizin herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır. Üçüncü taraf internet siteleri ve sosyal medya platformlarının gizlilik ve çerez politikalarını incelemenizi veri güvenliğiniz için öneriyoruz.

Web İşaretçileri ve Pikseller:

Web işaretçisi genellikle 1 piksele 1 piksel boyutundan daha büyük olmayan, bir internet sitesine ya da elektronik postaya eklenmiş, internet sitesinde çevrimiçi gezen ya da e-postayı gönderen kişilerin kullanım alışkanlıklarına dair bilgi toplayan çoğu zaman şeffaf bir grafik görsel şeklindedir. Web işaretçileri üçüncü şahıs teknolojiler tarafından, kullanıcıların aktifliğini izlemek için kullanılmaktadır. Kullanıcıların bir internet sitesine ne zaman ve hangi ülke/şehirden bağlandığı bilgisini takip etme imkanı sağlamaktadır. İnternet sayfamızda web işaretleri ve pikseller kullanılmamaktadır.

Takip ve Analiz:

İlgili kullanıcıların internet sitesinde geçirdiği süre, coğrafi konumu ve kullanımlarına dair bilgi toplama imkanı vermektedir. Bu bilgiler, piksel etiketleri veya kullanılan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu bilgiler anonimdir ve toplanan kişisel veri ile bağlantılı değildirler. Şirketimiz bu kullanımlar ile ilgili kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Sosyal Medya Bağlantıları:

Şirketimiz ile ilgili haberler, ticari faaliyetler ve etkinliklere ulaşmayı sağlamak amacıyla, İnternet Web sayfamız sosyal ağlara bağlantılar içermektedir. İlgili sosyal medya sembolü olan düğmelerden birine tıklandığında, bir tarayıcı penceresi açılır ve kullanıcıyı ilgili servis sağlayıcı web sitesine yönlendirir. Veri işlemenin amacı, kapsamı ve kişisel verilerinizin sağlayıcı web siteleri tarafından kullanılması ve kişisel verilerinizi korumak için haklarınız ve gerekli ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi için, ilgili bazı sosyal medya servis sağlayıcının veri koruma bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. İnternet sayfamızda sosyal medya bağlantıları kullanılmamaktadır.

Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Linkedin:
https://www.linkedin.com/legal/impressum