6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimize ait fabrika kullanım alanı içerisinde bulunan iç ve dış mekanlarda; ortak alanlarında, bina ve eklentilerde, toplantı odalarında, bekleme alanlarında, çalışma ofislerinde, otopark gibi ortak kullanım alanları olan iç ve dış mekanlarımızda güvenlik kameraları vasıtasıyla, taşınır ve taşınmaz mal güvenliğinin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, çalışanlar bakımından iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, performans takibinin yapılması, denetimin sağlanması, kamu hizmetinin yerine getirilmesi, güvenliğinizin sağlanması amacıyla, Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, ziyaretçiler olmak üzere ilgili kişilere ait görüntü ve ses kayıtları tutulmakta, işlenmektedir.

Kayıt işlemi yedi gün yirmi dört saat kamera ile görüntü ve ses kaydı yapılmakta, kayıt işlemi bilgi işlem birimi ve yetkili şirket birimi tarafından denetlenmektedir. Kameralar 7 gün süre ile görüntülü ve sesli kayıt yapmakta olup, kayıtlar saklama süresinin bitiminden itibaren otomatik olarak kendiliğinden silinmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5/2-ç maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde yazılı “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplere dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kamera kaydı ile işlenen söz konusu kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü veya yasal mevzuat ve kamu hizmetinin gerektirdiği yükümlülükler uyarınca gerektiğinde yetkili şirket birimlerine, şirket ortaklarına/hissedarlarımıza, temsilcilerimize, hukuki uyuşmazlık süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesi doğrultusunda aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Gökdağ Plastik Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Gökdağ”), Hasanağa Organize Sanayii Bölgesi 5.Cad No:8 16110 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait gokdagoto@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan info@gokdag.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için internet sayfasında yayınlanan KVKK Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.